top of page

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

Yabancılar için çalışma izni başvuruları nereye nasıl yapılıyor? Yabancılar için çalışma izni başvuruları Yurt içinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına doğrudan online sistem üzerinden yapılırken, Yurt dışından başvurular ise önce Türk Büyükelçiliklerine veya Konsolosluklarına sonrasında  yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığına yapılır. 

Yurt Dışından Çalışma İzni  Başvurusu

Yabancı çalışma izni başvurularında iş verenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) olması zorunlu tutulmuştur.

 • Yabancı uyruklu kişi önce bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna çalışma vizesi almak için  müracaat eder,

 • İş sözleşmesi ve diğer istenilen belgeler Büyükelçiliklerimize veya Konsolosluklarımıza teslim edildikten sonra yabancı kişinin kendisine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için 16 haneli bir referans numarası verilir,

 • Alınan bu referans numarası ile işveren veya vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online sistem üzerinden yabancı çalışma izni başvurusu yapar ve gerekli belgeleri sisteme yükler,

 • Bakanlık başvuruyu inceledikten sonra, eksik evrak var ise eksik olan evrakları veya gerekirse başvuruyu destekleyen ek belgeleri iş verenden talep eder,

 • Eksik  belgeler veya istenilen ek belgeler de Bakanlığa sistem veya posta yolu ile teslim edildikten sonra başvuru Bakanlıkça değerlendirilir, başvuru olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır,

 • Çalışma izni onaylanır  ise; yabancı uyruklu kişi çalışma vizesi almak için müracaat ettiği Türk Büyükelçiliğine veya Konsolosluğuna tekrar giderek gerekli harçları öder ve çalışma vizesi alarak Türkiye’ye çalışma vizesi ile gelir.

 • İşveren aslen veya vekili yabancı uyruklu kişi Türkiye’de işe başladıktan sonra yasal süresi içerisinde SGK başvurarak sigorta girişini yapar.

Uzatma Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

 

Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Yurt İçinden Çalışma İzni Başvurusu

Yabancı çalışma izni başvurularında iş verenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) olması zorunlu tutulmuştur.

 • Yabancı uyruklu kişinin geçerli bir ikamet izni var ise; işveren aslen veya vekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına online sistem üzerinden başvuru yapar ve gerekli belgeleri sisteme yükler,

 • Bakanlık başvuruyu inceledikten sonra, eksik evrak var ise eksik olan evrakları veya gerekirse başvuruyu destekleyen ek belgeleri iş verenden talep eder,

 • Varsa eksik olan belgeler ve ek belgeler de sistem üzerinden veya gerekiyorsa Bakanlığa posta yolu ile teslim edildikten sonra başvuru Bakanlıkça değerlendirilir, başvuru olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır,

 • Çalışma iznin onaylanması ile birlikte 15 günlük süre içerisinde gerekli harçlar ödenir. Çalışma izin kartı iş verenin adresine PTT kargo ile bakanlık tarafından gönderilir, 

 • Çalışma izin kartının gelmesi ile birlikte işveren aslen veya vekili yabancı uyruklu kişi işe başladıktan sonra yasal süresi içerisinde SGK başvurarak sigorta girişini yapar.

Çalışma İzni Başvurularında E-İmza Zorunlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Yabancıların Türkiye'de Çalışma İzini Başvuru Sisteminde yenilemeye gitmiştir.

 

Yapılan yenilemeye göre, yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; elektronik tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olmuştur.

bottom of page