top of page

Yabancıya yasak meslekler nelerdir? Yabancıların Türkiye'de yapamayacağı meslekler. Yabancı uyruklu kişiler kanunlarla Türk vatandaşlarına hasredilen işlerde çalıştırılamazlar. Yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler hangileridir?

Yabancıya Yasak Olan Meslek ve Görevler Nelerdir?
  1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık,

  2. Eczacılık,

  3. Veterinerlik,

  4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük,

  5. Avukatlık,

  6. Noterlik Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi

  7. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.

  8. Gümrük müşavirliği,

  9. Turist rehberliği.

bottom of page