top of page

SURİYELİLER İÇİN 

ÇALIŞMA İZNİ 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için çalışma izni alınabilir. Suriyeli çalışanlarınıza çalışma izni almak hem çok kolay hem de sanıldığının aksine pahalı değildir. Suriyeli çalışanlarınıza çalışma izni almak için bizi hemen arayabilirsiniz.

İş yeri açacak Suriyeliler için çalışma izni

Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu yabancılar diğer yabancı uyruklu kişiler için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur. Türkiye'de iş yeri açan Suriye uyruklu yabancılar da zorunlu olan yasal çalışma izni alabilirler.

 

Başvuru Şartları;

 • Vergi mükellefi olunması,

 • Ticaret odasında kaydının bulunması,

 • İş yeri sigorta tescilinin bulunması,

 • Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,

 • En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,

 • Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde iş yeri açması ve çalışmak üzere başvuru yapması,

 • Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmamasıdır.

 

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler İş yeri açtıktan sonra yasal çalışma izni alarak Belediyelerden iş yeri ruhsatı alabilir sayısız avantajlardan yararlanabilirler.

İş yerlerinde çalışacak Suriyeli personel için çalışma izni

Geçici Koruma Kapsamında Suriye uyruklu personel çalıştıracak iş yerleri; diğer yabancı uyruklu personel istihdamı için zorunlu olan çalışma izni kriterlerinin bir çoğundan muaf tutulmuştur.

 

İş yerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir.

 

Başvuru Şartları ;

 • Geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin olması,

 • En az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,

 • Geçici koruma kimlik belgesini aldığı şehirde çalışmak üzere başvuru yapılması,

 • Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması gerekmektedir.

bottom of page